วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555


สำนวนสุภาษิตไทย
ความหมายของสำนวนสุภาษิต
สำนวน เป็นคำกล่าวที่คมคาย กะทัดรัดงดงาม และฟังดูไพเราะจับใจ รวมเนื้อความของเรื่องยาว ๆ ให้สั้นลง เป็นคำกล่าวที่ใช้ถ้อยคำเพียงเล็กน้อย แต่กินความหมายลึกซึ้ง
สุภาษิต หมายถึง คำกล่าวที่ดีงาม เป็นคำสั่งสอนที่มุ่งแนะนำให้ปฏิบัติ ให้ประพฤติดี ประพฤติชอบ หรือให้ละเว้น

ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง    หมายถึง    คนเราจะสวยได้ก็ด้วยการรู้จักแต่งตัว
 ถี่ลอดตาช้างห่าลอดตาเล็น   มีความหมายเหมือนคำว่า กำแพงมีหูประตูมีช่อง
 รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี       
ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำมีความหมายเหมือนคำว่า ขี่ช้างจับตั๊กแตน
อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น